A Parents Teachings

I was reading a blog This slice of life... about the nettle season when I went to read the other posts. I found the mom-isms really funny because I could relate to it....yes, funny it may be but more often than not it comes out of my mouth, too. The reason it's funny is because though it may sound true (or is it?) sometimes there is really no logic to it. It feels like it was said perfectly at that time for that particular moment or specific time but when you think about it you wonder where it really came from.

Then one of the comments from Granddad made me really laugh and goes like this: "If you fall out of that tree and break your leg, then don't come running to me!"...See where's the logic in that?...of course if the kid breaks his or her leg, he or she would not be able to come running towards you. When I was told that as a kid, I remember answering "of course I wont because I will be flat on my back" and Amy in her green hospital scrubs would be there to tend to me (she was the nurse I run to when my cuts and bruises needed tending and I didn't want my mom to know, the hospital was just a walk away from our house)...but did I learn anything from it? No, no, no because I also heard myself telling my son that when he was climbing over the balcony grilles.

I left a comment on that blog and told her we learned the same things only it's in Tagalog. This is entitled Mga Turo ( Teachings) and has been shared many times over, something to laugh about:

Naaalala nyo pa ba ang mga turo sa atin ng mga magulang natin nung bata pa tayo?

1. Si Inay, tinuruan niya ako ng HOW TO APPRECIATE A JOB WELL DONE.
"Kung kayong dalawa ay magpapatayan, doon kayo sa labas. Mga punyeta kayo, kalilinis ko lang ng bahay."

2. Natuto ako ng RELIGION kay Itay.
"Kapag yang mantsa di natanggal sa carpet, magdasal ka na!"

3. Si Itay, tinuruan niya kami ni Kuya kung anong ibig sabihin ng TIME TRAVEL.
"Kung di kayo tumigil ng pagngangawa diyan, tatadyakan ko kayo ng todo hanggang umabot kayo sa isang linggo!"

4. Kay Inay ako natuto ng LOGIC.
"Kaya ganyan, dahil sinabi ko."

5. Kay Inay din ako natuto ng MORE LOGIC.
"Kapag ikaw ay nalaglag diyan sa bubong, ako lang mag-isa ang manonood ng sine."

6. Kay Itay naman natuto ng FORESIGHT si Kuya.
"Siguraduhin mo na lagi kang mag susuot ng malinis na brief, para pag nakascore ka sa syota mo e di kahihiyahiya."

7. Si Inay naman ang nagturo sa akin kung ano ang ibig sahibin ng IRONY.
"Sige ngumalngal ka, kung di bibigyan talaga kita ng iiyakan mo!"

8. Kay Inay ako natuto ng science of OSMOSIS.
"Punyeta, itigil mo ang kadadakdak at tapusin mong kainin ang inihanda kong hapunan para sa iyo."

9. Si Inay ang nagpaliwanag sa akin kung ano ang CONTORTIONISM.
"Tignan mo nga yan dumi sa likod ng leeg mo, tignan mo?!?"

10. Si Itay ang nagpaliwanag sa akin kung anong ibig sabihin ng STAMINA.
"Wag kang tatayo diyan hangga't di mo natatapos kainin lahat yan gulay mo!"

11. At si Inay ang nagturo sa amin kung anong ibig sabihin ng WEATHER.
"Alangya, ano ba itong kuwarto nyong magkapatid, parang dinaanan ng bagyo!"

12. CIRCLE OF LIFE, ang paliwanag sa akin ni Inay ay ganito:
"Malandi kang bata ka, iniluwal kita sa mundong ito, maari rin kitang alisin sa mundong ito."

13. Kay Itay ako natuto kung ano ang BEHAVIOR MODIFICATION.
"Tatadyakan kita diyan, huwag ka ngang mag-uumarte diyan ng parang Nanay mo!"

14. Si Inay naman ang nagpaliwanag sa amin kung anong ibig sabihin ng ENVY.
"Maraming mga batang ulila sa magulang, di ba kayo nagpapasalamat at mayroon kayong magulang na tulad namin?."

15. Si Itay naman ang nagturo sa akin ng ANTICIPATION.
"Tangna kang bata ka, hintayin mong makarating tayo sa bahay...."!

16. At si Itay pa rin ang nagturo kay Kuya kung ano ibig sabihin ng RECEIVING.
"Uupakan kita pagdating natin sa bahay....!"

17. Si Inay naman ang nagturo sa aking kung ano ang HUMOR.
"Kapag naputol yang mga paa mo ng pinaglalaruan mong lawn mower, wag na wag kang tatakbo sa akin at lulumpohin kita!"

18. Kay Inay din ako natuto ng WISDOM.
"Pag umabot ka na ng edad ko, saka mo pa lang maiintindihan ang lahat."

See the English version below for those highlighted in red, some may not be the exact translation but it's almost the same thing:

1. My mother taught me to APPRECIATE A JOB WELL DONE.
"If you're going to kill each other, do it outside. I just finished cleaning."

2. My mother taught me about RELIGION.
"You better pray that will come out of the carpet."

3. My mother taught me about TIME TRAVEL.
"If you don't straighten up, I'm going to knock you into the middle of next week!"

4. My mother taught me about LOGIC.
"Because I said so, that's why."

5. My mother taught me about IRONY.
"Keep crying, and I'll give you something to cry about."

6. My mother taught me about STAMINA.
"You'll sit there until all that spinach is gone."

7. My mother taught me about the CIRCLE OF LIFE.
"I brought you into this world, and I can take you out."

8. My mother taught me about BEHAVIOR MODIFICATION.
"Stop acting like your father!"

9. My mother taught me about ANTICIPATION.
"Just wait until we get home."

10. My mother taught me about GENETICS.
"You're just like your father."

11. My mother taught me about FEAR.
"One day you'll have a child who'll do the same things to you."

(source for English version: This slice of life...)

Earn More with LinkConnector

Earn More with LinkConnector